Miễn phí trọn đời

Free/ trọn đời

 • Custom Domain
 • Subdomain
 • vCard
 • QR Builder
 • Follow/Unfollow
 • Yêu cầu báo giá
 • Tin tức
 • Portfolio
 • Custom Page
 • Counter Information
 • Skill
 • Service
 • Testimonial
 • Tuyển dụng
 • Team
 • Plugins

Gói bàn giao mã nguồn

10,000,000đ/ trọn đời

 • Custom Domain
 • Subdomain
 • vCard
 • QR Builder
 • Follow/Unfollow
 • Yêu cầu báo giá
 • Tin tức
 • Portfolio
 • Custom Page
 • Counter Information
 • Skill
 • Service
 • Testimonial
 • Tuyển dụng
 • Team
 • Plugins

Gói Standard

2,388,000đ/ hàng năm

 • Custom Domain
 • Subdomain
 • vCard
 • QR Builder
 • Follow/Unfollow
 • Yêu cầu báo giá
 • Tin tức
 • Portfolio
 • Custom Page
 • Counter Information
 • Skill
 • Service
 • Testimonial
 • Tuyển dụng
 • Team
 • Plugins