Miễn phí trọn đời

Free/ trọn đời

 • Kết nối tên miền riêng
 • Dùng tên miền sub miễn phí Di4L
 • Thông tin profile thành viên
 • QR Builder
 • Follow/Unfollow
 • Chức năng báo giá
 • Tin tức
 • Portfolio
 • Tạo trang con
 • Counter Information
 • Skill
 • Service
 • Phản hồi người dùng
 • Tuyển dụng
 • Team
 • Plugins

Gói bàn giao mã nguồn

10,000,000đ/ trọn đời

 • Kết nối tên miền riêng
 • Dùng tên miền sub miễn phí Di4L
 • Thông tin profile thành viên
 • QR Builder
 • Follow/Unfollow
 • Chức năng báo giá
 • Tin tức
 • Portfolio
 • Tạo trang con
 • Counter Information
 • Skill
 • Service
 • Phản hồi người dùng
 • Tuyển dụng
 • Team
 • Plugins

Gói starter yearly

2,300,000đ/ hàng năm

 • Kết nối tên miền riêng
 • Dùng tên miền sub miễn phí Di4L
 • Thông tin profile thành viên
 • QR Builder
 • Follow/Unfollow
 • Chức năng báo giá
 • Tin tức
 • Portfolio
 • Tạo trang con
 • Counter Information
 • Skill
 • Service
 • Phản hồi người dùng
 • Tuyển dụng
 • Team
 • Plugins